Bảng báo giá các dịch vụ:

SSTT

Danh mục thủ tục pháp lý môi trường

Quận, huyện xác nhận

Sở TN&MT Hà Nội phê duyệt

UBND Tp. Hà Nội và các Tỉnh, Thành phê duyệt

Bộ TNMT và Bộ tương đương

Ghi chú

11

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

-

-

100-120 triệu

(60-90 ngày)

350- 400 triệu

(120 ngày)

Toàn quốc

22

Lập đề án hoặc phương án Bảo vệ môi trường

18-20 triệu

(15 ngày)

60-80 triệu

(45 ngày)

-

200- 300 triệu

(80 ngày)

33

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

18-20 triệu

(12 ngày)

25-30 triệu

(20 ngày)

-

-

44

Xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

-

-

40 - 50 triệu

(60 – 90 ngày)

300 triệu

(90 ngày)

55

Xin cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

-

40 triệu

(45 ngày)

-

80 triệu

(100 ngày)

66

Xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

35-40 triệu

(40 ngày)

40-50 triệu

(60 ngày)

-

-

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 5%

 

Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !