Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

a. Đối tượng thực hiện

a. Các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án (sau đây gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn thành phố có đăng ký tại Hà Nội về hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu trên sông, hồ và trên đất liền.

b. Các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

c. Đối với các cơ sở đã xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất(trong đó có một số chủng loại dầu theo danh mục quy định) và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.

b. Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư số 2262/TT-MTg ngày 29/12/1995 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: “Hướng dẫn về việc khắc phục sự cố tràn dầu”;
  • Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 06 năm 2013 của Bộ Công Thương về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.
  • Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ TN&MT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng;
  • Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013của Thủ tướng Chính phủ: “Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu”;
  • Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013”;
  • Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Ban hành quy định về lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
  • Quy định số 04/2015/QĐ-TTG ngày 20/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí (gồm dầu khí và xăng dầu);

c. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

- Các bản vẽ thiết kế, hồ sơ hoàn công của các bể chứa xăng dầu và các công trình có liên quan.

- Thông tin về cơ sở và các công trình ứng phó sự cố hiện có

- Các quyết định thành lập ban, đội ứng phó sự cố.

- Cam kết đảm bảo tài chính

Cơ quan tiếp nhận và thẩm định

– Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Sở Tài nguyên và Môi trường/ ủy ban nhân dân cấp quận/ huyện

d. Các báo cáo Công ty đã thực hiện

- Thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 12 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH một thành viên. Cơ quan thẩm định : Sở Tài nguyên môi trường và thành phố Hà Nội.

+ Cửa hàng xăng dầu số 41 tại : Phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

+ Cửa hàng xăng dầu số 05 tại : Số 1 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

+ Cửa hàng xăng dầu số 19 tại : Số 1 phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

+ Cửa hàng xăng dầu số 42 tại : Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

+ Cửa hàng xăng dầu số 43 tại : Số 107 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội. Cơ quan thẩm định : Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện.

+ Cửa hàng xăng dầu Đông Mỹ tại : thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

+ Cửa hàng xăng dầu Liên Ninh tại : km 15,quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

+ Cửa hàng xăng dầu Châu Can tại : xã Châu Can, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

+ Cửa hàng xăng dầu Hồ Sen tại : đường Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

 

 

Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !