Báo cáo khai thác nước dưới đất

a. Đối tượng thực hiện

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm trở lên;

b. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 09 năm 2014 quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

c. Hồ sơ cần thiết

- Đơn

- Báo cáo/Đề án/Báo cáo hiện trạng khai thác nước và tình hình thực hiện giấy phép (trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép)

- Phiếu kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất

- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất

- Hồ sơ năng lực

- Bản sao giấy phép đã được cấp (trường hợp gia hạn)

- Tham vấn ý kiến cộng đồng (trường hợp cấp phép quy mô lớn thuộc thẩm quyền BTNMT)

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

- Văn bản đồng ý của đơn vị cấp nước sạch tập trung (trường hợp xin cấp phép mà khu vực đã có nước sạch tập trung)

d. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố cấp phép

- Bộ tài nguyên môi trường

e. Các báo cáo Công ty đã thực hiện

  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương VET VA CO
  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng
  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn
  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Chi nhánh công ty cổ phần dược Trung Ương Mediplantex
  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Chi nhánh công ty cổ phần Bột giặt NET
  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì
  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Tổng công ty vận tải Hà Nội
  • Báo cáo hiện trạng khai thác nước của Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội
Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !