Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 a. Đối tượng thực hiện

- Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập Đánh giá tác động môi trường như trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.

- Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.

b. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22);

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 c. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

- Sơ đồ vị trí dự án.

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

- Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 d. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các bộ khác.

e. Các dự án Công ty đã thực hiện

- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của: Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Xuân Mai; Trại gà Thủy Xuân Tiên, Nhà máy ấp trứng Xuân Mai tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam.

- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Tổng kho xăng dầu Đức Giang,

- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trung tâm chợ đầu mối phía Nam tại KĐT mới Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Chủ đầu tư: Tổng công ty Thương mại Hà Nội;

- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của công ty TNHH Biomin Việt Nam tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Biomin Việt Nam;

 

Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !