Đề án môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ phải lập và đăng ký với cơ quan chức năng.

 a. Đối tượng thực hiện

- Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập Cam kết bảo vệ môi trường (nằm ngoài Phụ lục II, thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP)

- Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.

 b. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22);

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

 c. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

- Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 d. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận/huyện

Sở Tài nguyên và môi trường

Ban Quản Lý KKT và KCN 

e. Các dự án Công ty đã thực hiện

- Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản của “Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương ” tại số 48 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư: Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

- Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản của “Trung tâm sửa chữa hiệu chỉnh ” tại số 159A, đường Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty thí nghiệm Điện Điện Lực Hà Nội.

- Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản của “Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn” tại số 100 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty thí nghiệm Điện Điện Lực Hà Nội.

 

Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !