Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại nghĩa là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

 a. Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại

- Khối lượng từ 120 kg/năm trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt theo QCVN 07:2009/BTNMT hoặc chất POP theo công ước Stockhom)

- Khối lượng từ 600 kg trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại khác

- Thời gian hoạt động của cơ sở từ 1 năm trở lên

 b. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 12)

 c. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Đơn đăng ký theo mẫu

 d. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

 e. Các đơn vị Công ty đã thực hiện

  • Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần
  • Công ty TNHH Giao Thông Hồng Hà
  • Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài
  • Bệnh Viện Đa Khoa Sóc Sơn
  • Công ty TNHH Thương mại 98
  • Công ty cổ phần ô tô Hà Nội
  • Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền
  • Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu – Chi nhánh công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH MTV
  • Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương
  • Công ty cổ phần sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Anh
Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !